ความเสี่ยงในการจำหน่ายผู้ป่วยทางจิตเวช: หนึ่งอุทาหรณ์ และมุมมองทางด้านนิติเวชศาสตร์

Main Article Content

วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
ฟองศิริไพบูลย์ ว. ความเสี่ยงในการจำหน่ายผู้ป่วยทางจิตเวช: หนึ่งอุทาหรณ์ และมุมมองทางด้านนิติเวชศาสตร์. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Jun. 25];2(2):96-106. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81976
Section
Clinical Forensic Medicine