ตาบอดจากเบาหวานป้องกันได้

Main Article Content

งามแข เรืองวรเวทย์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เรืองวรเวทย์ ง. ตาบอดจากเบาหวานป้องกันได้. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 5];1(1):25-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82073
Section
Patient Care Clinical Guidlines