เตมเปราตูระ (Temperature)

Main Article Content

สัญญา สุขพณิชนันท์

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
สุขพณิชนันท์ ส. เตมเปราตูระ (Temperature). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2024 Jun. 15];1(1):49-54. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82079
Section
Review Article