เหตุการณ์ที่นำไปสู่หลักการของจริยธรรมการวิจัยในคน

Main Article Content

สัญญา สุขพณิชนันท์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุขพณิชนันท์ ส. เหตุการณ์ที่นำไปสู่หลักการของจริยธรรมการวิจัยในคน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 1];1(2):67-70. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82089
Section
Medical Ethics