แพทย์ยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) ให้กับหญิงภายใต้เงื่อนไขที่แพทยสภากำหนด: กฎเกณฑ์ทันยุคที่แพทย์ไทยทุกคนต้องรู้

Main Article Content

วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ฟองศิริไพบูลย์ ว. แพทย์ยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) ให้กับหญิงภายใต้เงื่อนไขที่แพทยสภากำหนด: กฎเกณฑ์ทันยุคที่แพทย์ไทยทุกคนต้องรู้. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 7];1(2):114-23. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82121
Section
Clinical Forensic Medicine