โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา

Main Article Content

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ธรรมลิขิตกุล ว. โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 5];1(3):152-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82129
Section
Review Article