ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo)

Main Article Content

วิทยา ถิฐาพันธ์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ถิฐาพันธ์ ว. ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 8];1(3):159-60. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82131
Section
Review Article