การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm Pregnancy)

Main Article Content

สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เพ็ชรยิ้ม ส. การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm Pregnancy). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Dec. 8];1(3):165-70. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82135
Section
Review Article