ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน

Main Article Content

วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ฟองศิริไพบูลย์ ว. ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2023 Nov. 30];1(3):171-82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82136
Section
Clinical Forensic Medicine