การลงทะเบียน ClinicalTrials.gov สำหรับงานวิจัยทางคลินิก (ตอนที่ 1)

Main Article Content

ดารารัตน์ ชูวงค์อินทร์

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
ชูวงค์อินทร์ ด. การลงทะเบียน ClinicalTrials.gov สำหรับงานวิจัยทางคลินิก (ตอนที่ 1). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 May 26 [cited 2024 Jun. 15];10(1):47-63. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87535
Section
Review Article