การรักษาโดยใช้คลื่นกระแทกในผู้ป่วยโรครองช้ำอักเสบทางกายภาพบำบัด

Main Article Content

จันทณี นิลเลิศ

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
นิลเลิศ จ. การรักษาโดยใช้คลื่นกระแทกในผู้ป่วยโรครองช้ำอักเสบทางกายภาพบำบัด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Dec. 2];10(2):97-102. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97672
Section
Review Article