การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกสมองขณะผู้ป่วยรู้สติ (Awake craniotomy)

Main Article Content

จันทนา คล้ายเจริญ

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
คล้ายเจริญ จ. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกสมองขณะผู้ป่วยรู้สติ (Awake craniotomy). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Dec. 11];10(2):109-14. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97676
Section
Review Article