เรียนรู้การฝึกหายใจ เรื่องง่ายๆที่มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

Main Article Content

กิตติศักดิ์ ธานีทรัพย์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ธานีทรัพย์ ก. เรียนรู้การฝึกหายใจ เรื่องง่ายๆที่มีประโยชน์มากกว่าที่คิด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Nov. 30];10(2):122-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97679
Section
Review Article