การลงทะเบียน ClinicalTrials.gov สำหรับงานวิจัยทางคลินิก (ตอนที่ 2)

Main Article Content

ดารารัตน์ ชูวงค์อินทร์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ชูวงค์อินทร์ ด. การลงทะเบียน ClinicalTrials.gov สำหรับงานวิจัยทางคลินิก (ตอนที่ 2). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Dec. 11];10(2):126-42. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97682
Section
Review Article