อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองบรรณาธิการวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระหว่าง 2-3 สิงหาคม 2564

2021-08-02

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองบรรณาธิการวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระหว่าง 2-3 สิงหาคม 2564