อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” (อบรมออนไลน์)

2021-12-13

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” (อบรมออนไลน์) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 

Time: Dec 13, 2021 09:00 AM Bangkok 

Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8652334171 

Meeting ID: 865 233 4171 

ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai-Journal Citation Index Centre)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร/โทรสาร : 0-2470-8647
Website : 
https://tci-thailand.org/