การสัมมนาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลกประจําปี 2564

2021-12-20

Annual Global Health Meeting
การสัมมนาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลกประจําปี 2564

GloHealthThai.png

ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1_phN037vjqMyJ0zghj3IZcVkZM5gPrvX?usp=sharing