โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ Berliner Hochschule für Technik, Germany (University of Applied Sciences)

2022-01-24

https://me-qr.com/9374928

 

The Praboromarajchanok Institute (PI), Ministry of Public Health Thailand and Berliner Hochschule für Technik (BHT), Germany recognize the benefits of developing a collegial relationship between our respective schools to establish strong international links. To this aim we propose the following agreement: 

 

Article 1: Principle of Cooperation

The purposes of this agreement are to develop academic and educational collaboration and to promote a joint relationship between the PBRI and BHT.

 

Article 2: Area of Cooperation

Both institutes undertake to promote and develop cooperation in the following ways, on a basis of equality and reciprocity: 

  • Exchange of faculty members and researchers 
  • Exchange of students 
  • Exchange of academic information and publications 
  • Conducting reciprocal lectures and seminars 
  • Cooperating in research and the publication of its results.
  • Identifying other mutually agreed opportunities for collaboration