ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (นักวิจัยพบ PMUs) โดยสถาบันพระบรมราชชนก

2022-02-01

Topic: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (นักวิจัยพบ PMUs)
Time: Feb 1, 2022 09:00 AM Bangkok
        Every day, until Feb 2, 2022, 2 occurrence(s)
        Feb 1, 2022 09:00 AM
        Feb 2, 2022 09:00 AM

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92924681972?pwd=NVFDZ2lMWEdHVWVCU0tNZXBaVi9Pdz09

Meeting ID: 929 2468 1972
Passcode: 392900