สำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC Thailand)

2022-02-02
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา "ระหว่าง CREC กับ EC ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข"   ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมเสวนา "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระหว่าง CREC กับ EC ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข" เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-16.30 น. รูปแบบเป็น Hybride (online+onsite)   1. Onsite ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  2. Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 986 1902 8650  passcode: 392937