วช. ขอเชิญรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

2022-06-07

วช. ขอเชิญรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12–19 มิ.ย. 2565

กำหนดการ :

1) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย
(12 มิถุนายน 2565)

2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(13 มิถุนายน 2565)

3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
(14 มิถุนายน 2565)

4) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
(15 มิถุนายน 2565)

5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
(16 มิถุนายน 2565)

6) ด้านสังคมและความมั่นคง (17 มิถุนายน 2565)

7) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (18 มิถุนายน 2565)

8) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
(19 มิถุนายน 2565)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติในการเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ :
https://openhouse2022.nrct.go.th/
รับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE ที่ https://www.facebook.com/nrctofficial
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ : https://shorturl.asia/k3zGg