เบาหวานตามแนวคิดการแพทย์แผนไทย

ผู้แต่ง

  • Suthita Obhasi Ms.
  • Chalalai Chokdeesrijan

บทคัดย่อ

สำหรับการรักษาโรคเบาหวานตามทฤษฏีแพทย์แผนไทยยังไม่มีการระบุทฤษฎีโรคไว้แน่ชัด  มีปรากฏไว้เพียงตำรับยาที่ระบุว่าเป็นตำรับยาแก้เบาหวาน ที่เกิดกับลักษณะที่ผิดปกติของธาตุ ตรีธาตุ ลม หรือ เส้น ที่มีอาการบางอาการตรงกับอาการผิดปกติของผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่อาการทั้งหมดหรืออยู่ในหมวดหมู่อาการเดียวกัน ถึงแม้จะไม่มีการบันทึกความรู้เรื่องเบาหวานที่ชัดเจน แต่ยังพบว่ามีการดูแลตนเองในชุมชนโดยใช้พืชผักสมุนไพรมารับประทานเป็นอาหาร และมีหมอพื้นบ้านหรือหมอแผนไทยที่ให้การดูแลรักษาโรคเบาหวานโดยใช้การวิเคราะห์จากตรีธาตุ ธาตุทั้งสี่ และทางเดินลม มาวิเคราะห์วินิจฉัยและวางแผนการรักษา  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-10-12