การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นกรองสำหรับหน้ากากสมุนไพรป้องกันเชื้อจุลินทรีย์

ผู้แต่ง

  • ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ธีรนันท์ ธนัญชัย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • มัณฑนา คำอ้าย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • นวรัตน์ วิริยะเขษม วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • วนิษา ปันฟ้า วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

ผลิตภัณฑ์แผ่นกรองสมุนไพร, สมุนไพร, เชื้อจุลินทรีย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นกรองสมุนไพรสำหรับหน้ากากป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ และทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกรองสมุนไพรสำหรับหน้ากากป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยสามารถคัดเลือกสมุนไพรที่มีการรายงานพบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ประกอบด้วยสมุนไพรจำนวน 6 ชนิด คือ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ย่านาง มะระขี้นก พลูคาว และเสลดพังพอนตัวเมีย กระบวนการสกัดเลือกใช้แอลกอฮอล์ชนิดเอทานอลความเข้มข้น 95% และสารสกัดสมุนไพรที่ได้จะมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ที่ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ร่วมกับทำการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของผ้าที่สามารถซึมซับสารสกัดสมุนไพรไว้ได้เพื่อใช้สำหรับพัฒนาเป็นแผ่นกรองสมุนไพรป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ พบว่าผ้าสักหลาดเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยชนิดพอลิเอสเตอร์เป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่น ผิวเรียบ มีความอ่อนนุ่มไม่ระคายเคืองผิวหนัง และทนต่อแสงแดด สามารถเลือกขนาดความหนาได้ โดยความหนาของผ้ามีผลต่อความสามารถในการซึมซับสารสกัดจากสมุนไพร เมื่อทำการสกัดสารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรดังกล่าวแล้วจึงนำมาชุบกับแผ่นกรองและคงความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ 30% ทั้งนี้เพื่อลดการซึมเปื้อนบริเวณใบหน้าและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง จากการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นกรองจากสมุนไพร 6 ชนิด พบว่า มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อและฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศได้ โดยสามารถพัฒนาไปใช้เป็นแผ่นกรองสำหรับหน้ากากในการป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดต่างๆ

References

American Society for Testing and Materials International. ASTM F2101-19 Standard Test Method for Evaluating the Bacterial Filtration Efficiency (BFE) of Medical Face Mask Materials, Using a Biological Aerosol of Staphylococcus Aureus. (2019) West Conshohocken: ASTM International.

Chutinun P., Aekachai D., Payoongsak S., Wasun D. (2009). Immunomodulating, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Northeastern Thai Edible Plant and Medicinal Plant Extracts. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, 5(2): 99-107. (In Thai)

Dasaraju PV, Liu C. (1996). ”Chapter 93 Infections of the Respiratory System. In: Baron S”. Medical Microbiology. 4th edition. Galveston (TX): University of Texas Medical Branch at Galveston.. Retrieved, 2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8142/.)

Department of Health Service Support. (1999) Textbooks of Thai Traditional Medicine. Nonthaburi: Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. (In Thai)

Javed A., Saima A., Showkat R.M. (2017). Momordica charantia Linn. (Cucurbitaceae): Review on Phytochemistry and Pharmacology. Research Journal of Phytochemistry, 11:53-65.

Jiangang F., Ling D., Zhang L., Hongmei L. (2013). Houttuynia cordata Thunb: A Review of Phytochemistry and Pharmacology and Quality Control. Chinese Medicine, 4(3):101-123.

Lau, K.M., Lee, K.M., Koon, Ch., Cheung, C.S.F., Lau, Ch., Ho, H. et al. (2008). Immunomodulatory and anti-SARS activities of Houttuynia cordata. Journal of Ethnopharmacology, 118(1): 79-85

Leng W.K.,Siew A.K., Ming T.L.,Chin P.T., Khozirah S, Chau L.T., Faridah A. (2018). A Comprehensive Review on Phytochemistry and Pharmacological Activities of Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Article ID 9276260.

Manmana, S., Iamsirithaworn, S. & Uttayamakul, S. (2020). Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, 14(2):124-133. (In Thai)

Ministry of Industry. (2020). Mask product. Retrieved January 7, 2021 from https://www.thaiplastics. org/index.php. (in Thai)

Ministry of Public Health, Department of Disease Control. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Retrieved March 21, 2021 from https://ddc.moph.go.th/. (in Thai)

Okhuarobo, A., Falodun, J. E., Erharuyi, O., Imieje, V., Falodun, A., & Langer, P. (2014). Harnessing the medicinal properties of Andrographis paniculata for diseases and beyond: a review of its phytochemistry and pharmacology. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 4(3): 213-222.

Pongthanapisith, V., Ikuta, K., Puthavathana, P. & Leelamanit, W. (2013). Retrieved March 23, 2021 from https://www.researchgate.net/publication/

Pumirat, P., Tunyong, W. & Luplertlop, N. (2013). Medical Mycology. Journal of Medicine and Health Sciences, 20(2):31-44. (in Thai)

Rabia S.A., Muhammad B.H., Muhammad T.S., Muhammad S.A., Marwa W, Mohammad A.S, Sergey P., Mohammad H.H. (2020). Biochemistry, Safety, Pharmacological Activities, and Clinical Applications of Turmeric: A Mechanistic Review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Article ID 7656919.

Sanower H., Zannat U., Abubakar S., Hafizur R. (2014). Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees: A Review of Ethnobotany, Phytochemistry, and Pharmacology. The Scientific World Journal, Article ID 274905.

Siriboriruk, J., Prueksaritanond, S. (2020). COVID-19. Burapha Journal of Medicine, 7(1) : 89-95. (in Thai)

Sooksawate, T., Chantraket, R., Kwankhao, P. (2020). Antiviral and Immunostimulant Activity in Herb. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine, 18(1): 222-227. (in Thai)

Supaphol, P., Suksamrarn, S., Sukhumsirichart, W., Hongmanee, P. (2019). Innovation of Antituberculosis Fabric Mask and Filters Containing Extracts from Garciniamangostana. (Research report). National Research Council of Thailand (NRCT). (in Thai)

Tantiyapong, S. (2008). Effects of Promoting Droplet Precautions Practice on Incidence of Respiratory Tract Infection and Sick Leave Among Nursing Personnel in Outpatient Department, Special Medical Service Center, Chiang Mai University. Master of Nursing Science (Infection Control Nursing). Chiang Mai University. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-06