สมุนไพรไทยตำรับ“ยาแคปซูลเคอร่า” ในการดูแลตนเองของผู้เข้าข่าย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ผู้แต่ง

  • รังสรรค์ บุตรชา โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
  • ผุสดี สระทอง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
  • อติญาณ์ ศรเกษตริน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
  • ฉันทนา โสวัตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  • พยงค์ เทพอักษร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • กรศศิร์ ชิดดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

คำสำคัญ:

แพทย์ทางเลือก, สมุนไพรไทย, การดูแลตนเอง, โรคโควิด-19, เคอร่า

บทคัดย่อ

โรคระบาดสร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้เนื่องจากสมุนไพรตำรับโดยเฉพาะ ตำรับจากคัมภีร์ตักกะศิลา จนถึงปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงและระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์เป็นอย่างมาก สำหรับประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรมาแต่โบราณ ในการทบทวนนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นไปที่การนำยาสมุนไพรไทย ตำรับตักกะศิลา ที่ได้รับการทดลองทางคลินิกและมีกลไกในการออกฤทธิ์ที่มีผลต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และพบว่าสมุนไพรตำรับ  ทะเบียนเลขที่ G40/50 ชื่อจดทะเบียนยาว่า “ยาแคปซูลเคอร่า” จากกระทรวงสาธารณสุข มีสารประกอบโมเลกุลขนาดเล็กที่มีผลการรักษาต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จากการวิจัยในห้องปฏิบัติการ พบว่ามีประสิทธิภาพการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Covid-19 Main Protease มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สามารถต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ (RAW264.7 cells) และมีการยับยั้งเชื้อไวรัสภายในเซลล์ของยาสมุนไพรตำรับ “ยาแคปซูลเคอร่า”โดยใช้เซลล์ Crandell Rees Feline Kidney Cell (CRFK) ได้ นอกจากนี้ผู้ติดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ใช้ยาสมุนไพรตำรับ “ยาแคปซูลเคอร่า” ดังกล่าว มีอาการต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น ไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามตัว ลดน้อยภายใน 1-3 วัน จนกระทั่งไม่มีอาการภายใน 5-14 วัน ไม่มีรายงานผู้ที่ใช้ยาสมุนไพรแล้วมีอาการรุนแรงมากขึ้น หรือเสียชีวิต และในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อ ไม่พบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้น ยาสมุนไพรตำรับ”ยาแคปซูลเคอร่า” น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ควรพัฒนาต่อยอดการวิจัยทางคลินิก เพื่อนำผลที่ได้ไปให้เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป

References

Ahmad W, Jantan I, Bukhari SN. Tinospora crispa L., Hook. F. & Thomson (2016). A Review of Its Ethnobotanical, Phytochemical, and Pharmacological Aspects. Front Pharmacol, 7:59.

Ahmad W, Jantan I, Kumolosasi E, Haque MA & Bukhari SNA. (2018). Immunomodulatory effects of Tinospora crispa extract and its major compounds on the immune functions of RAW 264.7 macrophages. Int Immunopharmacol, 60, 141-51.

Banskota AH, Tezuka Y, Adnyana IK, Xiong Q, Hase K, Tran KQ, Tanaka K, Saiki I & Kadota S. (2000). Hepatoprotective effect of Combretum quadrangulare and its constituents. Bio Pharm Bull., 23(4),456-60. doi: 10.1248/bpb.23.456. PMID: 10784427.

Butcha R. and Suya A. (2021). The report on clinical results and side-effects of Kerra herbal medicine in COVID-19 Patients. Pathumthani.

Cheng, L., Zheng, W., Li, M., Huang, J., Bao, S., Xu, Q. & Ma, Z., (2020). Citrus fruits are rich in flavonoids for immunoregulation and potential targeting ACE2. Preprints 2020, 2020020313.

Department of Academic Affairs, Ministry of Education. (1999) Textbook of medical science : medical wisdom and the literary heritage of the nation. Bangkok. (In Thai)

Faculty of Pharmacy, Mahidol University,Thailand. (2021). Public Knowledge Article (Momorodica cochinchinensis), Retrieved from (https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/223/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-Momorodica-cochinchinensis/)

Gamnil T. (2021). [300 condos, 170 infected with COVID-19]. (24 October 2021). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=v0zknrq1iPE (In Thai)

Government Gazette. (2021). Announcement of the National Drug System Development Board on National List of Essential Medicines on Herbs (No. 2), B.E. 2021, Volume 138, Special Section 120. (In Thai)

Haque MA., Jantan I. & Abbas Bukhari SN. (2017). Tinospora species: An overview of their modulating effects on the immune system. J Ethnopharmacol, 207, 67-85. doi: 10.1016/j.jep.2017.06.013. Epub 2017 Jun 16. PMID: 28629816.

Hfocus. (2020). The History of Pandemic in Siam (Episode 1): Plague and Cholera. 2020. Available at: https://www.hfocus.org/content/2020/03/18680 (in Thai).

Hfocus. (2020). The Origin of Communicable Disease Hospital: The Weapon to Fight Communicable Diseases in Siam. Available at: https://www.hfocus.org/content/2020/03/18746 (in Thai).

Janeklang S, Nakaew A, Vaeteewoottacharn K, Seubwai W, Boonsiri P, Kismali G, et al. (2014). In vitro and in vivo antitumor activity of tiliacorinine in human cholangiocarcinoma. Asian Pac J Cancer Prev.;15(17): 7473-7478.

Jena, S., Munusami, P., MM, B. et al. (2021). Computationally approached inhibition. potential of Tinospora cordifolia towards COVID-19 targets. VirusDis. 32, 65–77.

Lichota, A., Szewczyk, E. M., & Gwozdzinski, K. (2020). Factors Affecting the Formation and Treatment of Thrombosis by Natural and Synthetic Compounds. International journal of molecular sciences, 21(21):7975. https://doi.org/10.3390/ijms21217975

News monitor. (October 11, 2021). Thai medical researchers discovered a highly effective anti-Covid herb. Matichon online. Retrieved from https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2984594. (In Thai)

Oui. (2021).[500 community, 200 infected, 200 dead 6]. (24 October 2021). https://m.youtube.com/watch?v=lh710Ll1YkU (In Thai)

Saksri, Sanyacharernkul & Akanit, Itghiarbha & Kongtaweelert, Prachya & Meepowpan, Puttinan & Narong, Nuntasaen & Wilart, Pompimon. (2009). A New Polyoxypregnane Glycoside from the Roots of Dregea volubilis (L.f) Benth. ex Hook. f and its Chondroprotective Effect. American Journal of Biochemistry and Biotechnology. 5. 10.3844/ajbbsp.2009.202.209.

Singthong J, Oonsivilai R, Oonmetta-Aree J & Ningsanond S. (2004). Bioactive compounds and encapsulation of Yanang (Tiliacora triandra) leaves. Afr J Tradit Complement Altern Med., 11(3), 76-84. doi: 10.4314/ajtcam.v11i3.11. PMID: 25371566; PMCID: PMC4202422.

Sun J, Liu JN, Fan B, Chen XN, Pang DR, Zheng J, Zhang Q, Zhao YF, Xiao W, Tu PF, Song YL & Li J. (2019). Phenolic constituents, pharmacological activities, quality control, and metabolism of Dracaena species: A review. J Ethnopharmacol 15(244), 112138. doi: 10.1016/j.jep.2019.112138. Epub 2019 Aug 4. PMID: 31390529.

Supol Raksa. (2021). [Patchrapa Community escape from covid]. (24 October 2021). from https://www.youtube.com/watch?v=7_Mhn0fsSDo (In Thai)

Sureram S, Senadeera S, Hongmanee P, Mahidol C, Ruchirawat S & Kittakoop P. (2012). Antimycobacterial activity of bisbenzylisoquinoline alkaloids from Tiliacora triandra against multidrug-resistant isolates of Mycobacterium tuberculosis. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters; 22:2902-2905.

Tsoi AY, Ng TB & Fong WP. (2006). Immunomodulatory activity of a chymotrypsin inhibitor from Momordica cochinchinensis seeds. J Pept Sci., 12(9), 605-11. doi: 10.1002/psc.765. PMID: 16733830.

Vetchakorn Osot. (2021). Kerra Capsule. 2014. Available at: https://www.kerraherb.com/ (Accessed: 1 March 2021) (in Thai).

Wutthithamwet W. (1997). Thai herbal encyclopedia. Includes principles of Thai pharmaceuticals. Odeon Store Publishing House. Bangkok.

Yang XW, Wang JS, Wang YH, Xiao HT, Hu XJ, Mu SZ, Ma YL, Lin H, He HP, Li L & Hao XJ. (2007).Tarennane and tarennone, two novel chalcone constituents from Tarenna attenuata. Planta Med., 73(5), 496-508. doi: 10.1055/s-2007-967165. PMID: 17566151.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-22