วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและงานด้านการแพทย์

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารการพิมพ์ปีที่ 3 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol. 31 No. 2 (2021): May – August

Published: 2021-08-05

High Risk Pregnancy: Nurses’ Roles in Promoting Perception of Pregnancy Risk

Natthapat Karanyasin; Kittiporn Prachasaisoradej, Penphan Pitaksongkram

1-9

The Development of a Competency Enhancement Model for Perioperative Nurses in Rajavithi Hospital

Srisuda Peerawanichkul; Anong Sornchai, Wilawan Tantisittiporn, Kampong Kamnon, Wonpen Sugsang

26-41

3E 2S Health Behaviors of the Elderly in Narathiwat Province under the Coronavirus 2019 Pandemic

Rorbia Nawakaning, Napeesah Cheleng, Hudaibah Salae, Thaweeporn Pengmak, Tippayawan Niltaya; Patcharawadee Tongnuang

68-80

The Relationships among Learning Styles, Critical Thinking Deposition and Learning Achievement of Nursing Students

Orranuch Chusri; Natrapee Jaingam, Rungson Marapen, Sresuda Wongwiseskul, Petcharat Jermrod, Jiraporn Chonmasuk

105-115

Predictive Factors of Postpartum Depression among First Postpartum Women

Kusumon Saenbunma; Thunyamol Suriyanimitsuk, Kittyporn Prachasisoradech, Navaporn Mamark

128-139

Management Model for Preventing Unwanted Pregnancy in Teenagers: A Systematic Review

Duanghathai Srisujarit; Lalitwadee Techakampholsarakit, Kantaporn Phongpate

152-165

Factors associated with Happiness among Registered Nurses

Nawara Laowanich; Malinee Punyaratabandhu, Napatsawan Patcharatanasan, Eakkarin Lukkanalikitkul

181-194

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง