วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและงานด้านการแพทย์

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารการพิมพ์ปีที่ 3 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol. 30 No. 2 (2020): May – August

Published: 2021-01-06

Effects of Contemplative Practice on Self-awareness and Empathy Among Nursing Students

Khoy La-ong-on, Pimpimon Wongchaiya; Nantika Ananchaipatana, Chalermpon Gajai

46-57

Effects of a Simulation-Based Learning Model for Medical Management of Patients with Cardiovascular Diseases

Warangkana Chompoopan; Worawut Chompoopan, Atchara Chanaboon, Saowalak Seedaket, Jareeya Yomseeken

93-103

Activities of Daily Living and Quality of Life among Older Adults in Nakhon Ratchasima Province

Sunisa Khakhuen; Haruethai Kongmaha, Prangthip Thasanoh Elter, Wichitr Phantong

104-120

Development of Multimedia on Mechanisms of Labour for Nursing Students

Soopussara Komindr; Waralya Sangpitak, Malee Keanoppakun, Kanokorn Srisomphan

136-149

The Development of Aged Friendly Community: Tambon Naphu Aging School in Amphur Phen, Udonthani

Chiraporn Worawong; Chaweewan Sridawruang, Dawruwan Thawinkarn, Pornpun Manasatchakun

150-163

Health Literacy of the Population at Risk for Diabetes and Hypertension

Rungnapa Chantra; Chuleeporn Heetaksorn, Suthanan Kunlaka, Atiya Sarakshetrin, Daravan Rongmuang

177-189

Effects of Participatory Nursing Supervision Program on the Quality of Supervision of Head Nurses in General Hospital, Chainat Province

Tipawan Tangwongkit, Suwattana Kerdmuang; Montatip Chaiyasak, Nitjawan Weerawatthanodom, Sasima Pungpotong

190-202

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง