วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและงานด้านการแพทย์

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารการพิมพ์ปีที่ 3 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol. 31 No. 1 (2021): January – April

Published: 2021-04-28

Effects of Lifestyle Modification Program on Blood Pressure in Female Older Adults with Prehypertension

Worawut Chompoopan; Thagoon Kechit, Warangkana Chompoopan, Saowalak Seedaket, Jareeya Yomseeken, Atchara Chanaboon

45-57

Entrustable Professional Activities (EPAs) for Newly Graduated Nurses: A Preliminary Study in Thailand

Pitsini Mongkhonsiri; Jureerat Kitsomporn, Streerut Thadakant, Sulee Tongvichean, Soiy Anusornteerakul, Wacharee Amornrojanavaravutti, Kittiporn Nawsuwan, Penpak Luk-in, Krongkaew Rastsadondee, Ampicha Nawai, Nualyai Pitsachart, Chonnipha Jaidee

161-176

Active Ageing Levels and Time Use Patterns in Social Participation of Active Ageing

Autchariya Punyakaew; Hsui-Yun Hsu, Suchitporn Lersilp, Supawadee Putthinoi

177-188

Relationship between Personal Factors, Attitude, Knowledge and English Skills of Health Professionals Working in Health Service Regions, the Thai Ministry of Public Health

Suparpit von Bormann; Susheewa Wichaikull, Kamolrat Turner, Surasak Soonthorn, Wilaiporn Khamwong, Sudkanung Ritruechai; Benjaporn Tippayaphalapholgul

199-210

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง