แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์เนื้อหาบทความ

2024-01-16

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์เนื้อหาบทความจาก 2 คอลัมน์ เป็น 1 คอลัมน์ ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป