Vol. 43 No. 2 (2018): March-April

					View Vol. 43 No. 2 (2018): March-April

กล่าวสวัสดีคุณผู้อ่านที่เคารพ กลับมาพบกันอย่างต่อเนื่องในวาระทุกๆ 2 เดือน สำหรับ “วารสารกรมการแพทย์” ซึ่งฉบับที่ทุกท่านกำลังถือในมืออยู่นี้เป็น ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2561 โดยภายในเล่มยังคงล้วนอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ทั้งในเชิงบทความ บทวิเคราะห์ และบทวิจัยอันหลากหลาย เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการแพทย์ได้อย่างทันโลก ไม่ตกเทรนด์ สำหรับคอลัมน์ “Hall Of Fame” ฉบับนี้ เราจะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปเกาะขอบโต๊ะ พร้อมทำความรู้จักกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก (Burn Center) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานแม่แบบในการพัฒนา จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญด้านการดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวกของหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ขาดตอน คอลัมน์ เรื่องเด่นประจำฉบับ เราจึงได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับ Burn Center ที่น่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษาถึง 3 เรื่องด้วยกัน อาทิ 1) Burn Model2) กํารจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก (Establishment Of Burn Team And Facility) 3) กํารดูแลผู้ป่วยแผลไฟไหม้ (Burns Management) จากนั้น ข้ามไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง กรณีศึกษาผู้ป่วยแผลไหม้รุนแรงจากกระแสไฟฟ้ําแรงสูง ในคอลัมน์ “Interesting Case” เพื่อให้คุณผู้อ่านได้รับรู้ไว้เป็นวิทยฐานะถึงช่วงก่อนและหลังการดูแลรักษาผู้ป่วยในลักษณะดังกล่าว นอกจากนั้นแล้ว ในคอลัมน์อื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยถึง ก็ล้วนมีความสำคัญและน่าอ่านไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน รับรองว่า ในหนึ่งหน้ากระดาษนี้คงไม่สามารถบรรยายจบครบได้ในทันที ฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านพลิกไปอ่านกันเองได้ตามอัธยาศัยทิ้งท้ายนี้ ทีมงานก็ขอขอบคุณที่ติดตามวารสารฯ มาโดยตลอด หากมีข้อผิดพลาดหรือคำแนะนำประการใด สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะครับ ทางทีมงานจะพยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ ขอบคุณครับ

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

Published: 01-04-2018

Original Article

Case Report