Vol. 42 No. 4 (2017): July-August

					View Vol. 42 No. 4 (2017): July-August

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับ โดยวารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้มีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับด้านทันตกรรมมาฝากกัน เนื่องจากในอีกสิบปีข้างหน้า ประเทศไทยเรา จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว นโยบายด้านสาธารณสุขจึงมีความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เนื้อหาส่วนแรกที่อยากให้พลิกไปอ่านคือเรื่องเด่นประจำฉบับที่เรานำเสนอถึง 4 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ การใช้รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันทั้งปาก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอยผุที่รากฟัน เซลล์ต้นกำเนิดกับการเจริญทดแทนของอวัยวะปริทันต์ เพื่อใช้ในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก และ การพัฒนาและประเมินเด็นทัลแพลตฟอร์มต้นแบบเพื่อให้บริการทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน ที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น จากเราขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ สถาบันทันตกรรม ในคอลัมน์ Hospital Visit ซึ่งแม้จะก่อตั้งมากว่า 40 ปีแล้ว แต่ทางสถาบันฯ ก็ยังคงมีปณิธานในการเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ทางทันตกรรม และปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมและยกระดับการดูแลด้านทันตสุขภาพเพื่อใหผู้ด้อยโอกาสได้สามารถเข้าถึงระบบทันตสาธารณสุขอย่างทั่งถึงกันทั้งประเทศ โดยเราได้รับเกียรติจาก ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรมคนปัจจุบัน มาพูดคุยถึงแนวนโยบายที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของทันตบุคลากร ขณะที่คอลัมน์ Hall of Fame ฉบับนี้ของเราก็ได้รับเกียรติจาก ทพญ.เพ็ญจันทร์ เนื้อนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรมคนแรก มาบอกเล่าเรื่องการทำงานของวถาบันทันตกรรมในช่วงเริ่มต้น ซึ่งกว่าจะมาเป็นอย่างทุกวันนี้ ได้มีความยากลำบากทีเดียว นอกจากนี้เรายังมีเนื้อหาทางด้านทันตกรรมที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับสาระความรู้อย่างเต็มอิ่มในคอลัมน์อื่นๆเพิ่มเติม ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นพลิกไปอ่านได้ในเล่มนะครับ สุดท้ายนี้ ช่วงที่เรากำลังอยู่ในหน้าฝนเช่นนี้อาจเสี่งต่อการเป็นไข้หวัดใหญ่กันได้ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

Published: 01-08-2017

Original Article