Contact

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เลขที่ 11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Principal Contact

อาจารย์วรัญญา จิตรบรรทัด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
Phone 089-6163137

Support Contact

อาจารย์บุญประจักษ์ จันทร์วิน
Phone 092-3951616