วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

การเปลี่ยนชื่อวารสาร

2023-01-04

เรียน สมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสาร ที่นับถือ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า รามาธิบดีพยาบาลสาร จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสาร เพื่อให้สื่อถึงขอบเขตเนื้อหาของวารสาร และความเป็นสากลมากขึ้นเป็น“วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล” ชื่อภาษาอังกฤษ “Nursing Research and Innovation Journal” ตั้งแต่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารค่ะ     

ขอบคุณค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร

Vol. 29 No. 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

Published: 2023-08-11

Editorial Note

Supreeda Monkong

Factors Related to the Development of Preterm Children aged 1-2 years

Wilasinee Wongsaeng, Tipawan Daramas, Jariya Wittayasooporn
View All Issues

 

Indexed in tci