วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

การเปลี่ยนชื่อวารสาร

2023-01-04

เรียน สมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสาร ที่นับถือ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า รามาธิบดีพยาบาลสาร จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสาร เพื่อให้สื่อถึงขอบเขตเนื้อหาของวารสาร และความเป็นสากลมากขึ้นเป็น“วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล” ชื่อภาษาอังกฤษ “Nursing Research and Innovation Journal” ตั้งแต่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารค่ะ     

ขอบคุณค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร

Vol. 29 No. 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566

Published: 2023-12-22

Editorial Note

Supreeda Monkong

Executive Function in Preschool Children Born Preterm

Preawpan Sriyapai, Tipawan Daramas, Jariya Wittayasooporn

Factors Affecting Exclusive Breastfeeding in Preterm Infants Aged 4 Months

Sumalee Pingwung, Tipawan Daramas, Jariya Wittayasooporn

Risk Factors of Catheter-Associated Urinary Tract Infection in a Tertiary-care Medical Center

Parunee Wongsri, Sodsuay Thongmaha, Nipaporn Butsing, Sumawadee Skuntaniyom, Asita Wongprikorn

An Evaluation of the One-Stop Nursing Service for Smoking Cessation in Persons with Non-Communicable Diseases

Orasa Panpakdee, Apinya Siripitayakunkit, Suda Sornpet, Suporn Yurapan, Sineenart Nawsuwan, Sarapee Kowan, Chutima Jiairaviboon, Hathairatana Chaiduang, Nareuchit Jansook
View All Issues

 

Indexed in tci