Nintedanib กับการใช้ในโรคปอดเป็นพังผืดไม่ทราบสาเหตุ

  • นัฐนันท์ กิ่งสุวรรณกุล งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

บทคัดย่อ

Nintedanib สามารถยับยั้งเอนไซม์ tyrosine kinase ทั้ง receptor tyrosine kinases และ non-receptor tyrosine kinases โดยเป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขันมีประสิทธิภาพในการลดการทำงานของปอดในผู้ป่วยที่มีพังผืดที่ปอดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic pulmonary fibrosis: IPF) การศึกษาเกี่ยวกับยา nintedanib มี 3 การศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ TOMORROW trial, INPULSIS trials I และ II จากการศึกษาพบว่า ขนาดยา nintedanib ที่แนะนำในการรักษา คือ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ซึ่งช่วยลดค่า forced vital capacity (FVC) ในผู้ป่วยโรค IPF อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย คือ ท้องเสีย การเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับ ดังนั้นไม่แนะนำให้ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางตับรุนแรง นอกจากนี้ไม่แนะนำให้ใช้ยา nintedanib ในเด็ก สตรีมีครรภ์ และมารดาที่ให้นมบุตร

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

นัฐนันท์ กิ่งสุวรรณกุล, งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ภ.บ., บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)

เผยแพร่แล้ว
2020-11-09
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความปริทัศน์