Edaravone ทางเลือกใหม่สำหรับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ผู้แต่ง

  • สมลักษณ์ หิรัญญโชค กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คำสำคัญ:

edaravone, สารกำจัดอนุมูลอิสระ, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

บทคัดย่อ

Edavarone เป็นยาในกลุ่มสารกำจัดอนุมูลอิสระ สำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้การรับรองทะเบียนยารูปแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำหรับประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนยารูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำในปี พ.ศ. 2564 กลไกการออกฤทธิ์ของยาเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระที่มีเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ช่วยปกป้องเซลล์ประสาทสั่งการ จากภาวะเครียดออกซิเดชัน ช่วยชะลอการลดความแข็งแรงและการฝ่อของกล้ามเนื้อ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่า ยามีความปลอดภัยและผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ดี อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่อง โดยที่มีระยะเวลาของการศึกษานานขึ้น รวมถึงข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ระยะกลางและระยะสุดท้ายของโรคเพิ่มเติมในอนาคต

Author Biography

สมลักษณ์ หิรัญญโชค, กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภ.บ.

References

Cruz MP. Edaravone (Radicava): a novel neuroprotective agent for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis. P T. 2018;43(1):25-8. PMID: 29290672. PMCID: PMC5737249.

Neupane P, Thada P, Singh P, Faisal AR, Rai N, Poudel P, et al. Investigating edaravone use for management of amyotrophic lateral sclerosis (ALS): a narrative review. Cureus. 2023;15(1):e33746. doi: 10.7759/cureus.33746.

Gao M, Zhu L, Chang J, Cao T, Soong L, Wen C, et al. Safety and efficacy of edaravone in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Clin Drug Investig. 2023;43(1):1-11. doi:10.1007/s40261-022-01229-4.

Kiernan MC, Vucic S, Talbot K, McDermott CJ, Hardiman O, Shefner JM, et al. Improving clinical trial outcomes in amyotrophic lateral sclerosis. Nat Rev Neurol. 2021;17:104–18. doi: 10.1038/s41582-020-00434-z

Arthur KC, Calvo A, Price TR, Geiger JT, Chiò A, Traynor BJ. Projected increase in amyotrophic lateral sclerosis from 2015 to 2040. Nat Commun. 2016;7:12408. doi: 10.1038/ncomms12408.

Cha SJ, Kim K. Effects of the edaravone, a drug approved for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis, on mitochondrial function and neuroprotection. Antioxidants (Basel). 2022;11(2):195. doi: 10.3390/antiox11020195.

Brooks BR, Berry JD, Ciepielewska M, Liu Y, Zambrano GS, Zhang J, et al. Intravenous edaravone treatment in ALS and survival: an exploratory, retrospective, administrative claims analysis. E Clinical Medicine. 2022;52:101590. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101590.

Ishizaki K, Yoshimura K, Yoshida K, Matsuda M, Kawaguchi Y, Yuki S, et al. Real-world safety of the novel, free radical scavenger edaravone for amyotrophic lateral sclerosis patients: data from the post-marketing surveillance SUNRISE Japan. Neurol Clin Neurosci. 2021;9:223-9. doi: 10.1111/ncn3.12490.

Kiernan MC, Vucic S, Cheah BC, Turner MR, Eisen A, Hardiman O, et al. Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet. 2011;377(9769):942-55. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61156-7.

Mead RJ, Shan N, Reiser HJ, Marshall F, Shaw PJ. Amyotrophic lateral sclerosis: a neurodegenerative disorder poised for successful therapeutic translation. Nat Rev Drug Discov. 2023;22:185–212. doi: 10.1038/s41573-022-00612-2.

Brown RH, Al-Chalabi A. Amyotrophic lateral sclerosis. N Engl J Med. 2017;377(2):162-72. doi: 10.1056/NEJMra1603471.

Brooks BR, Jorgenson JA, Newhouse BJ, Shefner JM, Agnese W. Edaravone in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis: efficacy and access to therapy - a roundtable discussion. Am J Manag Care. 2018;24(9 Suppl):S175-86. PMID: 29693363.

U.S. Food and Drug Administration. Novel Drug Approvals for 2017 [Internet]. Silver Spring, MD: U.S. Food and Drug Administration; 2019 [cited 2023 Jun 25]. Available from: https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2017

U.S. Food and Drug Administration. Novel Drug Approvals for 2022 [Internet]. Silver Spring, MD: U.S. Food and Drug Administration; 2023 [cited 2023 Nov 6]. Available from: https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2022

Pattee GL, Genge A, Couratier P, Lunetta C, Sobue G, Aoki M, et al. Oral edaravone – introducing a flexible treatment option for amyotrophic lateral sclerosis. Expert Rev Neurother. 2023;23(10):859-66. doi: 10.1080/14737175.2023.2251687.

U.S. Food and Drug Administration. Novel drug approvals for 2023 [Internet]. Silver Spring, MD: U.S. Food and Drug Administration; 2023 [cited 2023 Nov 6]. Available from: https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2023

Chen X, Sun Z, Wang J, Liang W, Zhao X, Wang Y, et al. Predicting the pharmacokinetic characteristics of edaravone intravenous injection and sublingual tablet through modeling and simulation. Clin Ther. 2020;42(3):428-31. doi: 10.1016/j.clinthera.2020.01.006.

Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. RADICAVA® (edaravone) injection, for intravenous use. RADICAVA ORS® (edaravone) oral suspension [Internet]. Jersey City, NJ: Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation; 2022 [cited 2023 Jun 25]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/209176s012lbl.pdf

Shimizu H, Nishimura Y, Shiide Y, Yoshida K, Hirai M, Matsuda M, et al. Bioequivalence study of oral suspension and intravenous formulation of edaravone in healthy adult subjects. Clin Pharmacol Drug Dev. 2021;10(10):1187-97. doi :10.1002/cpdd.952.

Hashizume A, Katsuno M, Suzuki K, Banno H, Suga N, Mano T, et al. A functional scale for spinal and bulbar muscular atrophy: cross-sectional and longitudinal study. Neuromuscul Disord. 2015;25(7):554-62. doi: 10.1016/j.nmd.2015.03.008.

Nourelden AZ, Kamal I, Hagrass AI, Tawfik AG, Elhady MM, Fathallah AH, et al. Safety and efficacy of edaravone in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Neurol Sci. 2023;44(10):3429-42. doi: 10.1007/s10072-023-06869-8.

Tetsuka S, Morita M, Ikeguchi K, Nakano I. Utility of cystatin C for renal function in amyotrophic lateral sclerosis. Acta Neurol Scand. 2013;128(6):386-90. doi: 10.1111/ane.12134.

Kakimoto A, Ishizaki M, Ueyama H, Maeda Y, Ueda M. Renal function in amyotrophic lateral sclerosis patients on long-term treatment with edaravone. Medicine (Baltimore). 2021;100(21):e26127. doi: 10.1097/MD.0000000000026127.

Nakamaru Y, Kakubari M, Yoshida K, Akimoto M, Todorovic V, Greis T, et al. Open-label, single-dose studies of the pharmacokinetics of edaravone in subjects with mild, moderate, or severe hepatic impairment compared to subjects with normal hepatic functioning. Clin Ther. 2020;42(8):1467-82.e4. doi: 10.1016/j.clinthera.2020.06.016.

Witzel S, Maier A, Steinbach R, Grosskreutz J, Koch JC, Sarikidi A, et al. Safety and effectiveness of long-term intravenous administration of edaravone for treatment of patients with amyotrophic lateral sclerosis. JAMA Neurol. 2022;79(2):121–30. doi: 10.1001/jamaneurol.2021.4893.

Genge A, Brooks BR, Oskarsson B, Kalin A, Ji M, Apple S, et al. Analysis of the US safety data for edaravone (Radicava®) from the third year after launch. Drugs R D. 2022;22(3):205-11. doi: 10.1007/s40268-022-00391-6.

Genge A, Pattee GL, Sobue G, Aoki M, Yoshino H, Couratier P, et al. Oral edaravone demonstrated a favorable safety profile in patients with amyotrophic lateral sclerosis after 48 weeks of treatment. Muscle Nerve. 2023;67(2):124-9. doi: 10.1002/mus.27768.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา (details of medicinal product): ราดิคาวา (RADICAVA) [อินเตอร์เนต]. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 25 มิ.ย.2566]. เข้าถึงได้จาก: http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug_ex.aspx?Newcode=U1DR1C1012641506211C

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2023

ฉบับ

บท

การศึกษาต่อเนื่อง