ข้อแนะนำการปรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานวารสารเพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง

2020-08-20

ด้วยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI – Thai Journal Citation Index Centre ) ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานวารสารแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในส่วน ชื่อ (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) นามสกุล และชื่อเต็มพร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย(ถ้ามี) ให้ถูกต้อง
โดยสามารถดูขั้นตอนการจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ตาม link นี้ :

https://drive.google.com/…/1mses7-Rf-ivICXqyESpLgcxd-9…/view


เพื่อแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้
1. ไม่ไห้ reference ชื่อผิด เนื่องจากชื่อ เอาไว้อ้างอิงผู้ใช้ใส่ตำแหน่งเข้าไปทำให้ระบบเข้าใจผิดเป็นสองคน คะแนนก็จะต้องแบ่งออกไป
2. ไม่ให้ google จำผิด เนื่องจากผู้ใช้บางท่านชื่อผิด เมื่อ google ค้นหาและจำไว้แล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อที่ถูกต้อง จะใช้เวลานานมากกว่า google จะเปลี่ยนให้
3. จากข้อ 1 เพื่อให้คำนวนคะแนนสำหรับ reference ได้ถูกต้อง และได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องด้วย