บรรณาธิการแถลง

Authors

  • เพ็ญศรี ระเบียบ

Abstract

วารสารสภาการพยาบาลThe Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
ระเบียบ เ. บรรณาธิการแถลง. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2023 Feb. 1];20(2). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2240