การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก

Authors

  • ฉวีวรรณ ธงชัย

Abstract

การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice-EBP) ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริการสุขภาพของทุกประเทศในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีแรงผลักดันที่มีความคล้ายคลึงกันได้แก่การควบคุมคุณภาพการบริการ ความพยายามในการลดต้นทุนการบริการ และการบริการที่มีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยเหตุดังกล่าวบุคลากรสุขภาพจำเป็นจะต้องปฏิบัติการบริการโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการ การปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มีเครื่องมือสำคัญคือ แนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical practice guidelines-CPGs) ที่สามารถเป็นตัวเชื่อมระหว่างหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการวิจัยกับการปฏิบัติได้ บทความนี้จะกล่าวถึง ความหมาย

ความสำคัญ และการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวคิดของการปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

คำสำคัญ : แนวปฏิบัติทางคลินิก,การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก,การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
ธงชัย ฉ. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Oct. 7];20(2):63. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2245

Issue

Section

บทความวิชาการ