บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ

Authors

  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Abstract

บทบรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Sep. 29];22(2):4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>