โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์จากการให้ออกซิเจน

Authors

  • เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย
  • อรวรรณ สมบูรณ์สาร
  • พูนศิริ อรุณเนตร

Abstract

ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและได้รับออกซิเจนมีโอกาสเกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดคั่งได้บ่อย ถ้าพยาบาลไม่ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ แต่ถ้าเกิดภาวะดังกล่าวพยาบาลไม่ควรงดการให้ออกซิเจนทันที ควรลดความเข้มข้นของออกซิเจนลงอย่างช้าๆ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ การเต้นของหัวใจความดันโลหิต สติสัมปชัญญะ ค่าแรงดันออกซิเจน ค่าแรงดันคาร์บอนไดออกไซด์ และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

คำสำคัญ : การพยาบาล,คาร์บอนไดออกไซด์,ปอดอุดกั้นเรื้อรังฯ โรค,ออกซิเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
เล็กอุทัย เ, สมบูรณ์สาร อ, อรุณเนตร พ. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์จากการให้ออกซิเจน. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Oct. 1];14(1):9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2257

Issue

Section

บทความวิชาการ