ให้การพยาบาลด้วยการสอนสุขภาพ

Authors

  • จริยาวัตร คมพยัคฆ์

Abstract

การสอนสุขภาพ เป็นกระบวนการให้การศึกษาเพื่อให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ ซึ่งพยาบาลสามารถกระทำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และสถานการณ์ โดยเฉพาะในโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยและญาติมีความพร้อมที่จะได้รับการสอนการปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ความไม่สุขสบาย หลักปฏิบัติของพยาบาลในการสอนสุขภาพ คือ มีความเชื่อในหลักประชาธิปไตยส่งเสริมให้ผู้ป่วยช่วยตนเอง เข้าใจในปัญหาความเจ็บป่วยตนเองและเห็นค่านิยมของการมีสุขภาพดี การสอนสุขภาพมีหลายวิธี ซึ่งพยาบาลต้องเลือกให้เหมาะสม ที่สำคัญคือต้องถือว่าการสอนสุขภาพเป็นการพยาบาล

คำสำคัญ : การพยาบาล,การสอนสุขภาพ,ผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-23

How to Cite

1.
คมพยัคฆ์ จ. ให้การพยาบาลด้วยการสอนสุขภาพ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2022 Oct. 2];14(3):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2273

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)