โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด

Authors

  • เฉลาศรี เสงี่ยม
  • ศิริอร สินธุ

Abstract

การดำเนินชีวิตและกิจกรรมที่มากมายในแต่ละช่วงวันเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของวัยรุ่นที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ความรุนแรงและอันตรายของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกับการรับรู้และการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยซึ่งอาจไม่เหมาะสม ข้อมูลที่ครอบคลุมชัดเจนทั้งที่ได้ในขณะที่ผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลหรือจากวิถีชีวิตที่บ้านมีคุณค่าต่อการนำมาวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการจัดการร่วมกันระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย โดยพยาบาลเป็นผู้ผสมผสานข้อมูลที่ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งช่วยให้พยาบาลได้รับรู้ถึงปัญหาและสาเหตุที่แม่นตรง นำไปสู่วิธีการบำบัดปัญหาที่ช่วยลดอันตรายและความรุ่นแรงของโรคทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : เบาหวาน,วัยรุ่น,น้ำตาลในเลือด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-23

How to Cite

1.
เสงี่ยม เ, สินธุ ศ. โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2023 Feb. 5];15(2):66. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2301

Issue

Section

บทความวิชาการ