บรรณาธิการแถลง

Authors

  • เพ็ญศรี ระเบียบ

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-23

How to Cite

1.
ระเบียบ เ. บรรณาธิการแถลง. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2022 Dec. 8];15(3). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2303