สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Authors

  • สมจิต หนุเจริญกุล

Abstract

ข้าพเจ้าได้รับทุนสนับสนุนจากการสภาการพยาบาลเพื่อไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกวุฒิบัตรรับรองการปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง (Advanced Nursing practice) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นแนวทางในการออกวุฒิบัตรรับรองผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสำหรับประเทศไทย และได้มีโอกาสร่วมประชุม Intermational Nurse Practitioner Conference ครั้งที่ 8 ณ เมือง San Diago,Califomia รวมระยะเวลาในการประชุมทั้งหมด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2543 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง 23 ประเทศ จำนวนประมาณ 380 คน

การประชุมเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งเป็นบทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นด่านแรก (Primary Health Care) รวมทั้งระบบการพยาบาล เนื้อหาการประชุมมีทั้งหมด 72 เรื่องย่อยจึงต้องแบ่งเป็น 7 ห้อง ส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องรวมมีปาฐกถา 2 เรื่อง คือ Challenge and Changes for Nurse Practitioners in the Millennium โดย Professor. Dr Loretta Ford ผู้ก่อตั้ง Nurse Practitioner ของอเมริกา และเรื่อง Definitely Not the Handmaiden’s Tale : Nurse Practitioner in the United Kingdom โดย Dr.Barbara Stillwell จาก WHO เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เรื่องประชุมรวมที่เหลือเป็นเรื่องราวของการรักษาโรคและปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติ ได้แก่

1.Arthritis : New treatment Options,

2.Update on the Use of Antimicrobial agents including the impact of Antimicrobial Resistance,

 

th

3.Urinry Tract Infections : Treatment Considerations,

4.Pain : The 5     Vital SignsImplication for The Nurse Practitionet,

5.Women’s Health : Psychiphysiological Challenges Across The Reproductive Cycle,

6.Treatment Update for otitis Media, Sinusitis and Bronchitis

ทั้ง 6 Sessions จะเสนอในระหว่างอาหาร เช้า กลางวัน  และเย็น ปิดท้ายด้วย Debate : GPs Versus NPs โดย Sue Cross Nurse Practitioner จากประเทศอังกฤษ และ David Price MD. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และ Professor of Primary Care Respiratory Medicine จากประเทศอังกฤษและปาฐกถาพิเศษปิดการประชุม เรื่อง Nurse Practitoners : Spearheading Excellenec in Primary Health Care Worldwide โดย Mr. Fadwa A. Affara ที่ปรึกษาด้านนโยบายเกี่ยวกับการพยาบาลและสุขภาพจากสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) เจนีวา สวิสเซอร์แลนด์

คำสำคัญ : การพยาบาลขั้นสูง,พยาบาล,พยาบาลเวชปฏิบัติ

Key words : Advanced Nursing Practice,Nurses, Nurse Practitioners

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-25

How to Cite

1.
หนุเจริญกุล ส. สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 25 [cited 2022 Oct. 3];16(1):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2321

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)