การบำบัดทางการพยาบาล : ทางออกของปัญหาน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยวัยรุ่นเบาหวาน

Authors

  • เฉลาศรี เสงี่ยม
  • ศิริอร สินธุ

Abstract

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะในผู้ป่วยวัยรุ่นซึ่งมักเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกหวั่นไหวและถูกคุกคามชีวิต ทำให้ผู้ป่วยพยายามจัดการแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีต่างๆ ด้วยตนเองที่บางครั้งก็ได้ผลแต่บางครั้งก็อาจทำให้เกิดอันตราย เช่น การพยายามรับประทานอาหารให้มากขึ้น หรือแม้แต่การแอบลดปริมาณการฉีดอินสุลินเอง จนกระทั่งไม่ยอมฉีดอินสุลินตามการรักษาของแพทย์สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติการพยาบาลในด้านการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวยังต้องการการพัฒนาเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีวิธีการป้องกันและบำบัดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนได้เสนอกระบวนการพัฒนาความรู้เพื่อสร้างการบำบัดทางการพยาบาลในการแก้ปัญหาอาการน้ำตาลในเลือดต่ำพร้อมกรณีตัวอย่างและบทวิเคราะห์ในบทความนี้

คำสำคัญ : การบำบัดทางการพยาบาล,น้ำตาลในเลือดต่ำ,ผู้ป่วยวัยรุ่นเบาหวาน,เบาหวาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-25

How to Cite

1.
เสงี่ยม เ, สินธุ ศ. การบำบัดทางการพยาบาล : ทางออกของปัญหาน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยวัยรุ่นเบาหวาน. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 25 [cited 2022 Dec. 1];16(1):9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2322

Issue

Section

บทความวิชาการ