การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับการออกวุฒิบัตรรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา

Authors

  • สมจิต หนุเจริญกุล
  • ทัศนา บุญทอง
  • วรรณวิไล จันทราภา

Abstract

บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา  ขอบเขตของการปฏิบัติ ประเภทของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนสาขาต่างๆ ที่ให้วุฒิบัตรรับรองกระบวนการออกวุฒิเพื่อประกันคุณภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนบทวิจารณ์และข้อเสนอแนะสำหรับการออกวุฒิบัตรของประเทศไทย

คำสำคัญ : การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง,การออกวุฒิบัตร,ประเทศสหรัฐอเมริกา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-25

How to Cite

1.
หนุเจริญกุล ส, บุญทอง ท, จันทราภา ว. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับการออกวุฒิบัตรรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 25 [cited 2022 Dec. 3];16(2):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2329

Issue

Section

บทความวิชาการ