การดูแลแผลเบาหวานที่เท้า

Authors

  • ยุคลธร สุภิมารส

Abstract

การเกิดแผลที่เท้าและลุกลามจนกระทั่งถูกตัดขาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยและรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม สาเหตุการเกิดมีความซับซ้อนและเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งจากพยาธิสภาพที่ปลายประสาท หลอดเลือดและทำงานของเม็ดเลือดขาว ดังนั้นการดูแลแผลเบาหวานที่เท้าที่มีประสิทธิภาพจึงต้องให้การดูแลครอบคลุมตามสาเหตุของการเกิดในเรื่อง การประเมินผล การควบคุมการติดเชื้อ การลดแรงกดที่แผล การเพิ่มการไหลเวียนเลือด การส่งเสริมการหายของแผลและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้านั้นต้องมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ โดยเลือกวิธีการดูแลตามบริบทของการให้บริการทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์และความชื่นชอบของผู้ป่วย รวมถึงต้องประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง

คำสำคัญ : แผลเบาหวานที่เท้า การดูแลแผลเบาหวานที่เท้า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-27

How to Cite

1.
สุภิมารส ย. การดูแลแผลเบาหวานที่เท้า. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 27 [cited 2022 Sep. 29];21(2):1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2380

Issue

Section

บทความวิชาการ