การประเมินอาการซึมเศร้า : ข้อคิดในการเลือกใช้เครื่องมือ

Authors

  • อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์

Abstract

อาการซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมาก มีการแสดงออกได้หลายอย่าง และมีหลายมิติ เครื่องมือที่ใช้ประเมินอาการซึมเศร้ามีหลากหลายชนิด เช่นกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและยุ่งยากในการพิจารณาเลือกเครื่องมือใช้ประเมินอาการซึมเศร้า บทความนี้เสนอข้อความคำนึงในการเลือกใช้แบบประเมินอาการซึมเศร้า ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาอยู่ 4 อย่าง คือ เป้าหมายในการวัด กลุ่มประชาการ ผู้ใช้แบบประเมิน และคุณสมบัติของแบบประเมิน รวมทั้งนำเสนอคุณลักษณะของแบบประเมินอาการซึมเศร้าที่มีการสร้างสำหรับคนไทย และมีแปลเป็นฉบับภาษาไทย

คำสำคัญ : การประเมิน,เครื่องมือ,อาการซึมเศร้า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-27

How to Cite

1.
สี่หิรัญวงศ์ อ. การประเมินอาการซึมเศร้า : ข้อคิดในการเลือกใช้เครื่องมือ. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 27 [cited 2022 Sep. 29];21(2):16. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2381

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)