มะเร็งเต้านมในระหว่างตั้งครรภ์

Authors

  • ปัทมาพร พึ่งบุญ

Abstract

มะเร็งเต้านมในระหว่างตั้งครรภ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบจากโรคมะเร็งนอกจากจะส่งผลทางกายแล้วยังส่งผลต่อจิตสังคมของผู้ป่วยอย่างรุนแรง และถือเป็นวิกฤติของชีวิต การวิกฤติของชีวิต การวินิจฉัยโรคและการรักษามีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งหญิงตั้งครรภ์และทารกไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา หรือแม้แต่การยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งต้องการทีมสหสาขาและความชำนาญเฉพาะทาง บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระหว่างตั้งครรภ์จึงมีความสำคัญยิ่งในทุกระยะของการตั้งครรภ์และทุกระยะของโรครวมถึงทุกประเภทของการรักษา ความเข้าใจในการตอบสนองทางจิตสังคมและการรักษาแต่ละชนิดของผู้ป่วยจะช่วยให้พยาบาลสามารถเข้าถึงปัญหา มีแนวทางในการประเมินและสามารถวางแผนการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและครอบครัวได้อย่างครอบคลุม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
พึ่งบุญ ป. มะเร็งเต้านมในระหว่างตั้งครรภ์. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2022 Jul. 1];21(4):32. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2401

Issue

Section

บทความวิชาการ