บรรณาธิการรับเชิญ การปฎิบัติการพยาบาล : การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

Authors

  • วรุณยุพา รอยกุลเจิรญ

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-03

How to Cite

1.
รอยกุลเจิรญ ว. บรรณาธิการรับเชิญ การปฎิบัติการพยาบาล : การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 3 [cited 2022 Dec. 7];22(3):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2437