บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล

Authors

  • ปรีย์กมล รัตนกุล

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-05

How to Cite

1.
รัตนกุล ป. บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Nov. 27];23(1):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2468